Text Box: ORDER PRICES:  AFRIKAANS AND ENGLISH PROGRAMS

BRAINY BOB NURSERY SCHOOL FULL PROGRAM /
BLITSIGE BREINTJIES KLEUTERSKOOL PROGRAM
3-5 JAAR

40 THEMES, 2 MUSIC CD'S, DIAGRAMS /
40 TEMAS, 2 MUSIEK CD'S EN DIAGRAMME

PRICE /PRYS:R 3,200.00

POSTAGE AND PACKAGING: included in price for SA only.

POSGELD EN VERPAKKING: ingesluit in die prys vir SA alleenlik.

TOTAL: R 3,200.00

 

BRAINY BOB LEARNS AT HOME - HOMESCHOOLING PRGM
KLEIN BREINTJIES LEER TUIS - TUISLEER PROGRAM

FULL PROGRAM, MUSIC CD AND WORKBOOK
VOL PROGRAM MET 10 MODULES, MUSIEK CD EN WERKBOEK

PRICE /PRYS:         R 2,750.00

POSTAGE AND PACKAGING: included in price for SA only.

POSGELD EN VERPAKKING: ingesluit in die prys vir SA alleenlik.

TOTAL:                R 2,750.00

 

BABA BREINTJIES - 0 TOT 2 JAAR

BABY BRAINY - 0 TO 2 YEARS

PRICE /PRYS:         R 1,800.00

POSTAGE AND PACKAGING: included in price for SA only.

POSGELD EN VERPAKKING: ingesluit in die prys vir SA alleenlik.

TOTAL:                R 1,800.00

 

 

 

Contact Details: Lucinda

Cell: 083 278 7408

PO Box 5314, 18 Erich Meyer Str, Secunda, 2302

 
Price ListBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob Programe