TEMAS VAN MODULES

 

MODULE 1

EK EN MY LIGGAAM

EK IS SPESIAAL

MY SINTUIE

 

MODULE 2

ONS GESIN

ONS HUIS

TROETELDIERE

 

MODULE 3

HERFS

VOËLS

PLAASDIERE

WILDE DIERE

 

MODULE 4

PAASFEES

DIE HOSPITAAL

DIE DOKTER

DIE TANDARTS

 

MODULE 5

DIE POLISIE

SPORTSOORTE

HIGIËNE

GOEIE MANIERE

 

MODULE 6

WINTER

KLERE EN SKOENE

DIE DIERETUIN

MY SPEELGOED

 

MODULE 7

DIE SIRKUS

VERVOER

DIE BRANDWEER

DIE POSKANTOOR

 

MODULE 8

VRUGTE

GROENTE

KORING EN BROOD

SUIWELPRODUKTE

 

MODULE 9

LENTE

INSEKTE EN SPINNEKOPPE

REPTIELE

PADVEILIGHEID

MODULE 10

BLOMME EN BOME

DIE SEE

KERSFEES

KLEIN BREINTJIES LEER TUIS IS DIE  ALLES-IN-EEN OPVOEDKUNDIGE PROGRAM VIR KLEUTERS VAN 2 TOT 5 JAAR OUD WAT TUIS LEER.

DIE PRET-SPEEL-EN-LEER PROGRAM VIR DIE HELE JAAR

Link page

Klein Breintjies leer tuis is geskryf as handleiding vir ouers en versorgers van kleuters wat nie ‘n kleuterskool bywoon nie of wat bietjie meer basiese onderrig benodig om optimaal te ontwikkel.

Die program is geskryf vir drie ouderdomsgroepe en so saamgestel dat U kleuter kan inskakel by die ontwikkellingsfase waar hy/sy die beste kan vorder.

Moet dus nie die ouderdomsgroep beskou as enigste maatstaf nie want kleuters ontwikkel nooit noodwendig dieselfde as ander nie. 

Ons het dus die twee tot driejariges die groep 1 genoem en hulle leer saam met Bobbie totdat hulle so gevorder het dat hulle oorskakel na groep 2. Die kleuter kan dus vir  langer of minder as ‘n jaar  ‘n groep  se werk doen totdat die kleuter al die oefeninge maklik kan doen en gereed is vir bietjie moeiliker werk.

 

Groep 2 is vir die drie tot vierjariges en groep 3 vir vier tot vyf jariges.

Nadat ‘n kleuter groep 3 se werk voltooi het, behoort hy/sy gereed te wees om na graad R te gaan, mits die kleuter die regte ouderdom bereik het.

Bo-aan elke oefening of les is aangedui vir watter groep dit geskik is en sommige oefeninge is aangedui vir al drie groepe.

 

Klein Breintjies leer tuis is gebasseer op die Blitsige Breintjie kleuterskool program en word met groot sukses deur baie kleuterskole gebruik in groepsverband.  Met Klein Breintjies leer tuis het ons die oefeninge so aangepas vir individuele aandag sodat ‘n mamma of ander versorger tuis die program met een tot drie kleuters kan volg en die kleuter voorberei vir die formele skool of verdere tuis onderwys. Daar word telkens verwys na”Mamma” - daarmee word bedoel die persoon wat die program aan die kleuter aanbied.. As daar “mamma” geskryf is, gebruik gerus enige aanspreekvorm waarmee U gemaklik voel of wat van toepassing is op die kleuter.

 

U sal wel sekere herhalings vind in sommige van die speletjies en oefeninge.  Dit is doelbewus so beplan om kleuters te help om sekere motoriese vaardighede optimaal te ontwikkel.

U kan ook enige oefening of speletjie deurlopend herhaal soos wat kleuters dit geniet en dalk weer wil doen. Aan die einde van U handleiding is daar ook ‘n opgawe van waar U sekere aktiwiteite sal kan vind om dalk te herhaal, of as ekstra oefening in te werk of iets wat U dalk wil maak vir ‘n sekere geleentheid soos Vadersdag of as geskenkie.

Die program is ingedeel in tien leereenhede of te wel modules.  Elke leereenheid het genoeg materiaal vir 20 dae en bevat  drie tot vier temas vir bespreking.  Moedig kleuters aan om aktief deel te neem aan die besprekings. Vra gedurig ook vrae en moedig belangstelling aan vir die tema deur ‘n klein tafeltjie of rakspasie in te rig vir die tema.

 

Klein Breintjies leer tuis benodig minimale toerusting en aan die begin van elke leereenheid is ook ‘n lysie van dit wat U sal nodig kry vir al die oefeninge van die maand.

 

Klein Breintjies leer  tuis glo dat kleuters se kreatiwiteit nie onderdruk word nie en dit is belangrik dat kleuters sover moontlik hul eie werk doen, met minimum hulp.  Daar is egter sommige oefeninge wat ‘n diagram benodig. Dit is tog soms nodig dat ’n vaste patroon gebruik word om iets te maak.  U sal in die aanwysings die nommer van die diagram vind en al die diagrammme is duidelik gemerk in die werkboekie. Die diagramme is ook op cd sodat U dit maklik tuis met die rekenaar kan uitdruk.  Onthou egter dat die diagramme nie inkleurprente is nie en dit slegs as hulp gebruik word vir die skepping van iets anders.

Klein Breintjies leer tuis is alles wat 'n versorger nodig het. Alle resepte ingesluit. Musiek cd ingesluit.

Onthou om U kleuter tuis te kan onderrig, is 'n wonderlike voorreg. Geniet U tydjie daagliks om saam te speel en leer.

Vra gerus nou U gratis voorbeelde van Klein Breintjies leer tuis. 

Contact Details:  Lucinda

Cell: 083 278 7408

PO Box 5314, Secunda, 2302

 

 

 

KLEIN BREINTJIES
 LEER TUISBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob ProgrameBrainy Bob Programe